Laser GP2 och E-jolle Elitserie 2 2016

KSS, KKF och SBS ordnar 17-18 september Laser GP2 och E-jolle Elitserie 2 på Skutberget utanför Karlstad.

Information om tävlingarna publiceras på http://www.kdss.se/Segling/GP5ochElitserie2/

Jolleseglarna i Karlstad