Röd träning

På röd träning seglar vi på en nivå som kräver att du kan segla självständigt, dvs. på samma nivå som krävs för blå träning. Till skillnad från blå träning så har röd träning kappseglingsinriktning vilket gör att alla övningar görs i syfte att bli en bättre kappseglare.

Träningarna är ledarledda varannan vecka vilket ger utrymme för självständig träning.

Tid och dag för träningarna kan ses i kalendern. Där anges även vilka träningar som är ledarledda.

Kostnad för träningarna består av medlemsavgift och en träningsavgift samt en eventuell båthyra.

För mer information kontakta: Malin Pluto tfn 0703515771 eller malinpluto@hotmail.com

Jolleseglarna i Karlstad