Båtintag söndag 18:e oktober 2020

Hej alla KKF´s föreningsmedlemmar
Söndag 18 oktober är det båtintag/arbetsdag på KKF.

Program / Tidsram:
10.00 Samling och genomgång
12.30/13.00 Lunch om vädret tillåter utomhus, annars får vi sprida ut oss i lokalerna förerädesvis segelhallen och verkstaden
Em Fortsatt arbete
15.00 Avslut

Det som skall göras är i stort sett det vanliga:

  • Privata och klubbägda som skall tas in stuvas i segelhallen.
  • Våra gemensamma resurser i form av klubbens båtar tas upp, tvättas, inventeras och vinter konserveras (motorer) och sedan ställs de upp och täcks.
  • Vi kommer även utföra en del arbeten ute på plan, med bryggor etc.

OBS, se till att din båt är färdig för intag, dvs avriggad och torr, senast dagen innan.

Dvs 17:e Oktober, under båtintagsdagen utför vi endast föreningsrelaterade arbetsuppgifter!
Snälla, igen se över din båt under veckan innan så den är packad, klar och tömd på vatten !!!!
Du som är förhindrad att delta i båtintaget och har en jolle som ska in i segelhallen för vinter-förvaring, ordna en ersättare som kan ansvara för din jolle.
Även du som inte har någon båt som ska vinterförvaras i segelhallen, är hjärtligt välkommen till vår arbetsdag.

Förvaring av privat motorbåt. Detta kommer kunna erbjudas från och med oktober 31. Du som vill få förvara båt på planen utanför KKF måste anmäla intresse för detta till undertecknad, ring gärna. OBSERVERA innan detta datum kan vi ej ta emot båt vare sig på KKF eller utanför.

Covid 19
Liksom större delen av detta år har påverkats av rådande situation vill jag påpeka att vi alla ska iakta försiktighet vad gäller Covid 19. Vi vet alla vad som gäller vid detta laget. Känner du dig minsta hängig eller har symptom som stämmer med de riktlinjer som finns skall du inte komma ner till denna aktivitet !!!

I övrigt, varmt välkomna till KKF,s båtintag 2019!
Fredrik Tegnhed, Arbetsledare för båtintaget
070 – 2995688