KKFs motorbåtar

KKFs motorbåtar är undanställda för vintern. Underhållsarbete pågår, vi ska bland annat byta bränslefiltren på alla båtarna. Det är inte tillåtet att sjösätta någon av motorbåtarna under vintern.