Höstmöte 2021

Onsdag 17/11 kl 18.00 är KKFs höstmöte.

Det finns möjlighet att delta på plats på KKF eller digitalt

Delta digitalt

Anslutningsinformation för Google Meet
Videosamtalslänk: https://meet.google.com/hyh-chdh-wac
Eller ring: ‪(SE) +46 8 505 448 61‬ Pinkod: ‪693 400 352‬#
Fler telefonnummer: https://tel.meet/hyh-chdh-wac?pin=8356614076978

Dagordning för mötet

– Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
– Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
– Fastställande av dagordning.
– Val av ordföranden samt sekreterare för mötet.
– Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
– Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter.

Förslag till avgifter 2022

På höstmötet förra året beslutade vi om höjda avgifter för 2021 och att vi därefter skulle justera avgifterna varje år baserat på index. Vi missade att justera avgiftsdebiteringen 2021 så 2020 års nivå användes, därför föreslås inför 2022 nya avgifter enligt beslutade avgifter 2021 uppräknade med konsumentprisindex.

Förslag nya avgifter
Beslut för 2021Fakturerat 2021Förslag för 2022
Medlemsavgift
Junior (JM)350350357
Senior (SM)500450511
Familj (FM)700650715
Förvaringsavgifter
Skåpavgift (S)250200255
Uteförvaring säsong (U)320300326
Uteförvaring vinter båt (UV)320300326
Uteförvaring vinter motorbåt (UV)550500562
Inomhusförvaring vinter (I)420400429