Avgifter

Hur fungerar det?

Alla avgifter inom föreningen aviseras medlemmarna genom fakturor och ska ej betalas innan avisering skett. Genom detta arbetssätt underlättas arbetet för vår kassör och våra kontrollanter.

Medlemsavgift:

Fakturering av medlemsavgiften sker i mars/april varje år via i första hand e-post. Eventuellt referensnummer samt namn skall alltid anges vid betalning.

Om du betalar en avgift som du inte fått en faktura för så kan betalning göras till vårt bankgiro 5751-2691 eller Swish 1230230169 , ange vilken typ av avgift det är och ditt namn.

Påminnelse skickas ut till de som inte betalat medlemsavgiften innan utsatt datum. Detta är ett tidskrävande arbete som vi vill begränsa. Så snälla betala era avgifter vid första avisering, och i tid!

Förvaringsavgifter och övriga avgifter:

Fakturor delas ut vid ett flertal tillfällen under året.
I samband med båtuttaget skickas fakturor ut för sommarförvaring samt skåpavift.
Fakturor för seglarskola och träningar delas ut i samband med anmälan eller på träningarna.
Vid båtintaget skickas fakturor ut för vinterförvaringen.

Avgifter 2022

Våra avgifter uppdateras varje år enligt konsumentprisindex.

 • Medlemsavgift per år
  357 kr för juniorer, t.o.m. året man fyller 18år (JM)
  511 kr för seniorer (SM)
  715 kr för hela familjen (FM)
 • Skåpavgift per år (S)
  255 kr per skåp
  Lediga skåp finns att få
 • Uteförvaring under säsongen (U)
  326 kr per båt
 • Uteförvaring under vintern (UV)
  326 kr per båt
  562 kr per motorbåt
 • Inomhusförvaring under vintern (I)
  429 kr per båt

För optimistjollar är alla förvaringsavgifter halverade.

Föreningens fullständiga namn:
Karlstads Kappseglingsförening
Bankgiro:
5751-2691

SWISH: 1230230169
Organisationsnummer:
873200-1394

Jolleseglarna i Karlstad