Avgifter

Hur fungerar det?

Alla avgifter inom föreningen aviseras medlemmarna genom fakturor och ska ej betalas innan avisering skett. Genom detta arbetssätt underlättas arbetet för vår kassör och våra kontrollanter.

Medlemsavgift:

Avisering av medlemsavgiften sker i mars/april varje år via post eller e-post. Betalning ska göras till vårt bankgiro 5751-2691. Eventuellt referensnummer samt NAMN skall alltid anges.

Påminnelse skickas ut till de som inte betalat medlemsavgiften innan utsatt datum. Detta är ett tidskrävande arbete som vi vill begränsa. Så snälla betala era avgifter vid första avisering, och i tid!

Förvaringsavgifter och övriga avgifter:

Fakturor delas ut vid ett flertal tillfällen under året.
I samband med båtuttaget skickas fakturor ut för sommarförvaring samt skåpavift.
Fakturor för seglarskola och träningar delas ut i samband med anmälan eller på träningarna.
Vid båtintaget skickas fakturor ut för vinterförvaringen.

Avgifter

 • Medlemsavgift per år
  350 kr för juniorer, t.o.m. året man fyller 18år  (JM)
  450 kr för seniorer (SM)
  650 kr för hela familjen (FM)
 • Skåpavgift per år (S)
  200 kr per skåp
  Lediga skåp finns att få
 • Uteförvaring under säsongen (U)
  300 kr per båt
 • Uteförvaring under vintern (UV)
  300 kr per båt
  500 kr per motorbåt
 • Inomhusförvaring under vintern (I)
  400 kr per båt

För optimistjollar är alla förvaringsavgifter halverade.

Föreningens fullständiga namn:
Karlstads Kappseglingsförening
Bankgiro:   
5751-2691

SWISH: 1230230169
Organisationsnummer:

873200-1394

Jolleseglarna i Karlstad