Zoom8 VM

DSCN19683 seglare från KKF har i sommar varit på Ösel i Estland för att segla VM för Zoom8. Elin, Mathilda och Samuel var med i det svenska laget på 27 seglare. Tävlingarna pågick i 4 dagar i varierande vindar med ganska grov sjö. VM seglades i separata klasser för tjejer och killar. KKF seglarna placerade sig så här: Elin 42:a , Mathilda 45:e. Samuel 53:e. Bäste placering i ett race var för Samuel 13:e, Mathilda 24:e och Elin 27:e.

Mer information och kompletta resultat finns på http://www.zoom8.ee GPS live tracking från alla race dagar går att se på http://www.sportrec.eu/?page_id=1345

Svenska Zoom8 laget
Svenska Zoom8 laget

 

SÖNDAG 17 APRIL – KKF,s BÅTUTTAG

Välkommen till KKF,s båtuttag söndag 17 april. Som vanligt börjar vi det gemensamma föreningsarbetet kl. 10:00 och vi beräknar att arbetet denna gång pågår till ca kl. 15:00.
Vårt arbete består av olika arbetsuppgifter: y-bommar ska monteras på bryggorna för följebåtar, bryggor ska lagas och bekläs med skyddande mattor, följebåtar ska sjösättas, reklamskyltar ska monteras ner, städning av klubbanläggningen och uteområden, sommarmöbler plockas fram, tävlingsboden ska städas m.m. och båtar ska tas ut från segelhallen.

I samband med att föreningen bjuder på varm korv, kaffe, saft och bullar, kommer vi att hålla ett extra medlemsmöte och behandla några punkter från årsmötet i mars, som blev framflyttade till båtuttaget.

Även du som inte har någon båt som ska tas ut från segelhallen, är hjärtligt välkommen!

Ps. Du som har vinter förvarat båt i segelhallen, men är förhindrar att närvara vid båtuttaget, får i första hand skaffa en ersättare. Får du inte tag på någon ersättare, meddelade undertecknad detta!

Du som vinter förvarat motorbåt framför klubbhuset, måste senast lördag 16 april flytta på din båt!
Seglarhälsningar

Torsten Jarnstam, 070 – 371 16 12

Arbetsledare båtuttaget

Jolleseglarna i Karlstad