Motorbåtsutbildning 2019

Motorbåtsutbildningen hålls i år den 11e maj och är öppen för alla föreningens medlemmar. Utbildningen hålls för att ge möjlighet till de som vill bli bättre motorbåtsförare och banläggare att utvecklas snabbare. Bättre förare och banläggare gynnar seglarskolan, den organiserade träningsverksamheten och tävlingar.

Motorbåtsutbildningen är kostnadsfri och öppen för alla medlemmar men då antalet är begränsat prioriteras ungdomsledare och andra ledare/funktionärer. Utbildningen hålls lördagen den 11e maj mellan 9.30 och 13. Vid frågor kontakta Malin Pluto 0703515771.

Anmälan görs via länken nedan;

https://goo.gl/forms/Jsjfh2Q0S7ujwMCo1

Årsmöte 2019

De 27/3 kl 18:00 är det dags för årsmöte i KKF.

Vi börjar med enklare förtäring och dryck kl 18:00 sedan fortsätter vi med årsmötet.

Dagordning

– Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
– Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
– Fastställande av dagordning.
– Val av ordföranden samt sekreterare för mötet.
– Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
– Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.
– Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
– Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för det kommande året.
– Val av:
– föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år
– halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
– två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
– två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta
– tre ledamöter jämte två suppleanter i valberedningen för en tid av 1 år. En av ledamöterna ska vara sammankallande.
– ombud till SDF-möten.

Höstmöte 2018

Onsdagen den 28 november bjuder KKFs styrelse till höstmöte kl.18.00 i föreningslokalen. Välkomna!

Dagordning för mötet:

1)       Mötets öppnande

2)       Fastställande av mötes röstlängd

3)       Frågan om mötet utlysts på rätt sätt

4)       Fastställande av dagordning

5)       Val av ordförande samt sekreterare för mötet

6)       Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare

7)       Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter

8)       Val av valberedning

9)       Styrelsen informerar

10)     Övriga frågor

Båtintag 2018

Hej alla KKF:are!
Söndag 21 oktober är det båtintag/arbetsdag på KKF.
Samling kl. 10:00 för genomgång av de arbetsuppgifter som ska utföras; bland annat ska följebåtar tas upp och tvättas, C55:orna ska upp och tvättas, seglarskoleoptimisterna ska tas om hand, städning av klubbanläggningen (klubbrum, toaletter, omklädningsrum, torkrummet o.s.v.), uteområdet ska städas, tävlingsförrådet ska städas, utemöbler ska tas in i tävlingsförrådet, samt privata segeljollar och klubbägda båtar ska tas in i segelhallen för vinterförvaring.
Vårt gemensamma arbete beräknas pågå till ca kl. 14:00.

Alla privata jollar som ska tas in under båtintaget, ska vara avriggade och klara för intagning senast lördag 20 oktober. Under båtintagsdagen, utförs endast föreningsrelaterade arbetsuppgifter!

Du som är förhindrad att delta i båtintaget och har en jolle som ska in i segelhallen för vinterförvaring, bör i första hand ordna en ersättare som kan ansvara för din jolle. Om inte du har någon som kan representera dig, meddela undertecknad att du inte har möjlighet att delta i årets båtintag.

Föreningen bjuder på varm korv, kaffe, saft och bullar!
Även du som inte har någon båt som ska vinterförvaras i segelhallen, är hjärtligt välkommen till vår arbetsdag. Varmt välkomna till KKF,s båtintag 2018!

Ps. De medlemmar som avser att förvara mindre motorbåt eller mindre segelbåt utanför KKF,s klubbhus under vintern, kontaktar undertecknad för att få en uppställningsplats anvisad.
Uppställning av båtar utanför KKF,s klubbhus, kan ske tidigast eftermiddagen söndag 21 oktober.

Seglarhälsningar
Torsten Jarnstam, Arbetsledare för båtintaget
070 – 371 16 12

Sola Cup 2018

I helgen avgjordes Sola Cup 2018 på vattnet utanför Karlstad.

I år seglade 3 klasser: Finnjolle, Laser och Zoom 8. Sola Cup var den avslutande tävlingen för året i Zoom 8 GP serien och Sverige Cup för Finnjolle.

Segrarna blev: Laser Radial Sofia Biller (HjoSS) , Zoom 8 Alexander Baudin (BooSS) och i Finnjolle Fredrik Tegnhed (KKF)

I GP serien för Zoom 8 segrande William Karlsson (Stss) och i Sverige Cupen gick segern till Fredrik Tegnhed (KKF).

Kompletta resultat finns på https://kkfsegling.se/?page_id=858

Tack till alla tävlande och funktionärer som gjorde det till en lyckad helg!

Fortsättningssegling för vuxna

Hej alla som är sugna på att hänga med oss på vuxenseglingen – fortsättning i höst!

Det är dags att skriva upp sig på anmälningslistan som ni hittar om ni följer länken nedan. Första träningen kommer äga rum redan onsdagen den 22/8. Nytt för hösten är att vi samlas kl. 17:30. Om du verkligen inte har möjlighet att komma till 17:30 är det okej att ansluta sig under träningens gång. Till varje träning önskar vi att du hör av dig till Karin om du kommer att delta eller inte (och om du ev. kommer senare). Det underlättar upplägget på träningen om vi innan vet om hur många som kan komma. Karins nummer hittar ni nästhögst upp i anmälningslistan.

Nu håller vi tummarna för en fin höst med goda vindar!

Anmälan: https://goo.gl/forms/JjF2hMZXkyaTwASg2

Jolleseglarna i Karlstad