Båtuttag 2021

Hej alla KKF´s föreningsmedlemmar
Söndag 11:e April är det båtuttag/arbetsdag på KKF.
Samling kl. 10:00 för genomgång av de arbetsuppgifter som ska utföras.

Under genomgången så kommer det redogöras mer i detalj för de olika arbetsuppgifterna.

Vårt gemensamma arbete beräknas pågå till ca kl. 15:00.

Du som är förhindrad att delta i båtuttaget och har en jolle, ordna en ersättare som kan ansvara för
din jolle.

Pekar liksom under förra året på att vi fortfarande har samma läge gällande Covid och ni uppmanas
alla och envar att ta erat ansvar gällande personlig hälsa och de ni träffat tiden innan. Är ni minsta osäker så skall ni stanna hemma. Symptom osv behöver inte upprepas, jag menar vi vet redan vad som gäller.

Föreningen kommer bjuda på varm korv och fika utomhus under ordnade former avseende på Corona. Ta gärna med er eget om ni vill ha lite extra i magen.

Varmt välkomna till KKF,s båtuttag 2021!

Ps. De medlemmar som förvarar privat mindre motorbåt eller mindre segelbåt utanför KKF,s klubbhus under vintern skall flytta bort dessa senast 4/4.

Seglarhälsningar
Fredrik Tegnhed, Arbetsledare för båtuttaget
070 – 2995688

Tack för denna säsong och God Jul!

Kära medlemmar,

Det gångna året har varit som ett tvåsidigt mynt. Å ena sidan har vi haft många deltagare i våra aktiviteter med ett rejält uppsving i seglingsintresset. Å andra sidan har verksamheten varit mycket präglad av att den ska vara covid-säker. Styrelsen tittar nu framåt mot säsongen 2021 med förhoppningen att seglingsintresset ska utvecklas och spridas ytterligare. Vi hoppas att du vill vara med och göra KKF till den fantastiska förening den är även 2021.

Vi vill med detta mail önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen, Karlstads Kappseglingsförening

KKFs motorbåtar

KKFs motorbåtar är undanställda för vintern. Underhållsarbete pågår, vi ska bland annat byta bränslefiltren på alla båtarna. Det är inte tillåtet att sjösätta någon av motorbåtarna under vintern.

Digitalt höstmöte

Den 4/11 kl 18:00 är det KKFs höstmöte.

På grund av smittsprindningen så kommer KKFs höstmöte i år att genomföras digitalt.

Du kan delta från en dator eller mobiltelefon med iOS eller Android genom att klicka på länken nedanför. Det går även att ringa in till mötet från valfri telefon på telefonnumret nedanför.

Delta digitalt

Koppla upp dig genom att klicka på länken om du vill delta på dator eller mobiltelefon om du vill delta via telefon så ringer du telefonnumret och knappar in den 9 siffriga koden följt av #

meet.google.com/nps-ncpj-dca
Mötes-id
meet.google.com/nps-ncpj-dca
Telefonnummer
(‪SE‬)
‪+46 8 505 441 59‬
Pinkod: ‪760 220 715#‬

Delta på KKF

För medlemmar som inte kan delta digitalt finns ett begränsat antal platser för att delta på plats på KKF. Om du vill delta på plats måste du anmäla detta till Malin Pluto malinpluto@hotmail.com och få en bekräftelse på att du har fått en plats.

KKF Innebandy

I år kör vi åter KKF innebandy. Alla föreningens medlemmar är välkomna att delta. Vi spelar i Tingvallagymnasiets idrottshall torsdagar mellan 18.00 och 19.00 med början efter båtintaget. Ett gäng klubbor finns att låna för de som inte har egen. Ingen föranmälan krävs men meddela gärna med sms om intresse finns så vi vet ungefär hur många som kommer.

Adam Svärd, kontaktperson KKF innebandy 0761186007

Höstmöte 2020

Den 4/11 kl 18:00 är det KKFs höstmöte.

Det finns möjlighet att delta digitalt via Google meet. Du kan delta från en dator eller mobiltelefon med iOS eller Android genom att klicka på länken nedanför. Det går även att ringa in till mötet från valfri telefon på telefonnumret nedanför.

Delta på KKF

Vi har som ambition att kunna erbjuda en covid-19 anpassad möjlighet att delta på plats på KKF, mer information om det kommer senare.

Delta digitalt

meet.google.com/nps-ncpj-dca
Mötes-id
meet.google.com/nps-ncpj-dca
Telefonnummer
(‪SE‬)
‪+46 8 505 441 59‬
Pinkod: ‪760 220 715#‬

Dagordning för mötet

– Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
– Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
– Fastställande av dagordning.
– Val av ordföranden samt sekreterare för mötet.
– Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
– Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter.

Båtintag söndag 18:e oktober 2020

Hej alla KKF´s föreningsmedlemmar
Söndag 18 oktober är det båtintag/arbetsdag på KKF.

Program / Tidsram:
10.00 Samling och genomgång
12.30/13.00 Lunch om vädret tillåter utomhus, annars får vi sprida ut oss i lokalerna förerädesvis segelhallen och verkstaden
Em Fortsatt arbete
15.00 Avslut

Det som skall göras är i stort sett det vanliga:

  • Privata och klubbägda som skall tas in stuvas i segelhallen.
  • Våra gemensamma resurser i form av klubbens båtar tas upp, tvättas, inventeras och vinter konserveras (motorer) och sedan ställs de upp och täcks.
  • Vi kommer även utföra en del arbeten ute på plan, med bryggor etc.

OBS, se till att din båt är färdig för intag, dvs avriggad och torr, senast dagen innan.

Dvs 17:e Oktober, under båtintagsdagen utför vi endast föreningsrelaterade arbetsuppgifter!
Snälla, igen se över din båt under veckan innan så den är packad, klar och tömd på vatten !!!!
Du som är förhindrad att delta i båtintaget och har en jolle som ska in i segelhallen för vinter-förvaring, ordna en ersättare som kan ansvara för din jolle.
Även du som inte har någon båt som ska vinterförvaras i segelhallen, är hjärtligt välkommen till vår arbetsdag.

Förvaring av privat motorbåt. Detta kommer kunna erbjudas från och med oktober 31. Du som vill få förvara båt på planen utanför KKF måste anmäla intresse för detta till undertecknad, ring gärna. OBSERVERA innan detta datum kan vi ej ta emot båt vare sig på KKF eller utanför.

Covid 19
Liksom större delen av detta år har påverkats av rådande situation vill jag påpeka att vi alla ska iakta försiktighet vad gäller Covid 19. Vi vet alla vad som gäller vid detta laget. Känner du dig minsta hängig eller har symptom som stämmer med de riktlinjer som finns skall du inte komma ner till denna aktivitet !!!

I övrigt, varmt välkomna till KKF,s båtintag 2019!
Fredrik Tegnhed, Arbetsledare för båtintaget
070 – 2995688

Jolleseglarna i Karlstad