Styrelsen

Styrelsen ska verka för föreningens framåtskridande och tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen sitter i två år. Styrelsens uppgift är att tillse att för föreningen bindande regler iakttas, att verkställa av årsmötet fattade beslut, att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen samt att ansvara för och förvalta föreningens medel; och förbereda årsmötet. För mer specifik information om val av styrelse och styrelsens uppgifter se våra stadgar. Styrelsen består av ordförande och åtta övriga ledamöter, samt två suppleanter.  Här kan du skicka ett meddelande till samtliga ledamöter i styrelsen.

  • Ordförande

Magnus Einarsson

  • Ledamot, kassör (kassörkordinator)

Ulf Malmberg

  • Ledamot, sekreterare

Erik Åberg

  • Ledamot, Torsholmsintendent

Kenneth Magnusson

  • Ledamot

Malin Pluto

  • Ledamot

Martin Pluto

  • Ledamot

Per-Arne Salomonsson

  • Suppleanter

Johan Eileryd

Tony Nyren

 

Här finns protokoll från styrelsemötena:

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

Jolleseglarna i Karlstad