Riktlinjer för sponsring

Generell sponsring till KKF

Sponsring som ges till KKF som mottagare skall disponeras av styrelsen för ändamål förenliga med föreningens verksamhet och syfte.  Ifall sponsringen avser speciellt syfte tar styrelsen hänsyn till det.

Riktad sponsring via KKF

Sponsring till enskild seglare eller besättning som går via KKF. Typiskt har seglaren eller seglarna själva hittat en sådan sponsor men sponsorn föredrar att utbetala stödet via KKF. Av sådan sponsring skall 80% tillfalla de avsedda sponsormottagarna och 20% skall tillfalla KKF att disponeras av styrelsen. Sponsringen skall ske utan förpliktelser för KKF vilket skall framgå av ett avtal mellan parterna.

Riktad sponsring ej via KKF

Sponsring till enskild seglare eller besättning som går direkt till seglaren/seglarna. Av sådan sponsring skall 100% tillfalla seglaren/seglarna. KKF är inte med i några avtal och är inte inblandad i uppgörelsen på något sätt.

Etisk Moralisk riktlinje vid riktad sponsring som inte går via KKF

KKF:s egendom och/eller verksamhet skall inte användas som motprestation för att få in sponsringen. Om så skulle vara fallet skall en marknadsmässig hyra utbetalas till KKF och uppgörelsen skall godkännas av styrelsen.

Jolleseglarna i Karlstad