Instruktion för ansökan om nyckelbricka till bommen

Bommen

Bommen

KSS har ansvar för bommen och administrerar och underhåller systemet. KSS har krav på att alla taggar ska ha namn registrerat i deras system.

Ansökningsförfarandet för KKFs medlemmar administreras av vår nyckelansvarig.

Bakgrund

Varför finns bommen?

Bommen har två primära syften, det ena är för att skydda egendom som finns inom området genom att minska tillgängligheten under de tider där det är få medlemmar på området.

Det andra syftet är en ordningsfråga, utan bommen skulle obehörig parkering ske på området vilket skulle hindra verksamheten.

Måste alla medlemmar ha en tagg till bommen?

Nej det behöver man inte.

Under KKFs aktiviteter kommer bommen att vara öppen, både före och efter aktiviteten. Så man behöver inte ha en tagg för delta i KKFs arrangerade verksamheter.

För KKF medlemmar gäller följande rutin för ansökan

Medlem ska fylla i två exemplar av blanketten:

Den kan antingen laddas ner här på hemsidan eller så kontaktar man vår nyckelansvarig som hjälper till att fylla i blanketten. Nyckelansvarig har blanketter utskrivna på KKF.

När blanketten är ifylld ska den godkännas av nyckelansvarig. Därefter tar medlemmen med sin godkända ansökningsblankett till KSS för utkvittering av bomtagg.

Lathund

  • STEG 1: Fyll i två exemplar av blanketten
  • STEG 2: Ifyllda blanketter lämnas till nyckelansvarig för godkännande  (personligen eller via mail)
  • STEG 3: Nyckelansvarig godkänner/avslår ansökan och lämnar tillbaka ett exemplar av ansökningsblanketten till den sökande (personligen eller via mail)
  • STEG 4: Ta med godkänd ansökningsblankett till KSS kansli för utkvittering av tagg

Vid frågor – kontakta vår nyckelansvarig:
ULF BJURÉUS
ulf.bjureus@regionvarmland.se
076 13 56 201

Blankett:

Jolleseglarna i Karlstad