Blå träning

Blå träning

BLÅ TRÄNINGSGRUPP

På dessa träningar tränar vi på en lite mer avancerad nivå än i den gröna gruppen och därmed krävs det att man har gått en fortsättningskurs, antingen på sommaren eller under hösten (grön grupp) så att man kan segla och vara ganska självständig. Träningarna hålls under hela året, se kalendern.

Kostnad: Medlemsavgiften + Träningsavgift 700 sek

+ Eventuell båthyra 500 sek

Regler för båthyra hittas här

För mer information kontakta:

Malin Pluto tfn 0703515771 eller malinpluto@hotmail.com

Har du bestämt dig för att köpa båt? Hans Qrt Jonsson kan hjälpa till med tips och råd vid båtköp. Kontaktas på tel 076-27 27 907 eller mailadress hansqjonsson@hotmail.com

Behöver du nyckel till klubbhuset? Ulf Bjuréus hjälper till. Han nås på tel 070-654 44 13 eller mailadress ulf.bjureus@hotmail.com

Jolleseglarna i Karlstad