Grön träning

Grön träningsgrupp

Dessa träningar hålls en gång i veckan under hela hösten, se kalendern.

Nivån på denna grupp ska motsvara fortsättningsveckan under sommaren och blir därför en bra fortsättning om man har gått på nybörjarträningarna under våren eller på seglarskolan under sommaren.

Träningarna kommer främst att ske i optimister. Det finns båtar att hyra, regler för båthyra hittas här. 

Kostnad: Medlemsavgift + Träningsavgift 350 sek

Eventuell båthyra 500 sek

För mer information kontakta:

Malin Asker tfn 0702-603454 eller askermalin@gmail.com

Råd angående seglarkläder

Jolleseglarna i Karlstad