Båtintag 24/10

Hej alla KKF´s föreningsmedlemmar här kommer information inför höstens båtintag.

Söndag 24 oktober är det båtintag/arbetsdag på KKF.
(Vinterförvaringen kommer vara mellan Oktober 24 – 2021 till April 3 2022 )

Program / Tidsram:
10.00 Samling och genomgång
12.30/13.00 Lunch om vädret tillåter utomhus, annars får vi sprida ut oss i lokalerna förerädesvis segelhallen och verkstaden
Em Fortsatt arbete
15.00 Avslut

OBS, se till att din båt är färdig för intag, dvs AVRIGGAD och TORR, senast 23/10.
Du som är förhindrad att delta i båtintaget och har en jolle som ska in i segelhallen för vinter-förvaring, ordna en ersättare som kan ansvara för din jolle.
Även du som inte har någon båt som ska vinterförvaras i segelhallen, är hjärtligt välkommen till vår arbetsdag.

Uteförvaring av privat motorbåt på KKF´s plan.

Detta kommer erbjudas mellan Oktober 31 – 2021 till Mars 27 – 2022.
Du som vill få förvara båt på planen utanför KKF måste anmäla intresse för detta till undertecknad, ring gärna. OBSERVERA innan Oktober 31 kan vi ej ta emot båt vare sig på KKF eller utanför.

Covid-19

Liksom större delen av detta år har påverkats av rådande situation vill jag påpeka att försiktighet fortfarande ska observeras vad gäller Covid 19. Vi vet alla vad som gäller vid detta laget. Känner du dig minsta hängig eller har symptom som stämmer med de riktlinjer som finns skall du inte komma ner till denna aktivitet !!!

I övrigt, varmt välkomna till KKF,s båtintag 2021!
Fredrik Tegnhed, Arbetsledare för båtintaget
070 – 2995688

Årmöte 2021 genomförs digitalt

På grund av den skärpta lokala rekommendationerna så kommer KKFs årsmöte 2021 att genomföras digitalt.

Praktiska information inför mötet

Praktiskt inför det digitala årsmötet

Årsmöteshandlingarna

Du kan ansluta till mötet via webbläsaren på datorn, via app på iOS och Android telefoner eller genom att ringa på telefon.

Anslutningsinformation

Tid: Onsdag, den 23 juni · 18:00–20:30
Anslutningsinformation för Google Meet
Videosamtalslänk: https://meet.google.com/hhg-runi-irp
Eller ring: ‪(SE) +46 8 505 445 45‬ Pinkod: ‪932 669 235‬#
Fler telefonnummer: https://tel.meet/hhg-runi-irp?pin=6819116427811

Årsmöte 2021

Inbjudan till årsmöte utomhus på KKF den 23/6 18:00

Handlingar för årsmötet kommer att finnas tillgängliga på KKF senast 1 vecka innan mötet.

Dagordning

§1. Årsmötet öppnas. 

§2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

§3. Fastställande av röstlängd. 

§4. Godkännande av dagordning. 

§5. Val av ordförande respektive sekreterare för årsmötet. 

§6. Val av justerare, vilka jämte ordföranden justerar protokollet. 

§7. Uppläsning av protokoll från föregående allmänna möte. 

§8. Fastställande av 2019 års verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning. §9. Revisorernas berättelse. 

§10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

§11. Propositioner. 

§12. Motioner. 

§13. Verksamhetsplan för 2020. 

§14. Fastställande av budget för 2020. 

§15. Val av: 

a. Föreningens ordförande för ett (1) år. 

b. Övriga ledamöter för två (2) år. 

c. Två suppleanter för ett (1) år. 

d. Två revisorer samt två suppleanter för ett (1) år. 

e. Valberedning (tre ledamöter samt två suppleanter) för ett (1) år. 

f. En representant till Värmland-Västergötlands seglarförbunds årsmöte. 

§16. Förfrågan rörande övriga arbetsuppgifter inom föreningen. 

§17. Information från styrelsen. 

§18. Övriga frågor. 

§19. Mötet avslutat

Motorbåts­utbildning 2021

Motorbåtsutbildningen hålls i år den 8e maj och är öppen för alla föreningens medlemmar. Utbildningen hålls för att ge möjlighet till de som vill bli bättre motorbåtsförare och banläggare att utvecklas snabbare. Bättre förare och banläggare gynnar seglarskolan, den organiserade träningsverksamheten och tävlingar.

Motorbåtsutbildningen är kostnadsfri och öppen för alla medlemmar. Antalet är begränsat till 6 deltagare. Utbildningen hålls lördagen den 12e maj mellan 9.30 och 13. Hela utbildningen kommer att genomföras utomhus. Vid frågor kontakta Malin Pluto 0703515771.

Anmälan görs via länken nedan;

https://forms.gle/RZxkXJvbiakqRCus6

Båtuttag Inställt

För att minimera risken för smittspridning har en liten grupp medlemmar flyttat ut alla båtar.

Du som har din båt på KKF uppmanas att vid lämpligt tillfälle titta till din båt. Tex. kan vissa båtar kan ha hamnat på fel vagn.

Stort tack till Fredrik och övriga som gjort ett insats under påskhelgen!

Jolleseglarna i Karlstad