Kategoriarkiv: Okategoriserad

Båtintag 24/10

Hej alla KKF´s föreningsmedlemmar här kommer information inför höstens båtintag.

Söndag 24 oktober är det båtintag/arbetsdag på KKF.
(Vinterförvaringen kommer vara mellan Oktober 24 – 2021 till April 3 2022 )

Program / Tidsram:
10.00 Samling och genomgång
12.30/13.00 Lunch om vädret tillåter utomhus, annars får vi sprida ut oss i lokalerna förerädesvis segelhallen och verkstaden
Em Fortsatt arbete
15.00 Avslut

OBS, se till att din båt är färdig för intag, dvs AVRIGGAD och TORR, senast 23/10.
Du som är förhindrad att delta i båtintaget och har en jolle som ska in i segelhallen för vinter-förvaring, ordna en ersättare som kan ansvara för din jolle.
Även du som inte har någon båt som ska vinterförvaras i segelhallen, är hjärtligt välkommen till vår arbetsdag.

Uteförvaring av privat motorbåt på KKF´s plan.

Detta kommer erbjudas mellan Oktober 31 – 2021 till Mars 27 – 2022.
Du som vill få förvara båt på planen utanför KKF måste anmäla intresse för detta till undertecknad, ring gärna. OBSERVERA innan Oktober 31 kan vi ej ta emot båt vare sig på KKF eller utanför.

Covid-19

Liksom större delen av detta år har påverkats av rådande situation vill jag påpeka att försiktighet fortfarande ska observeras vad gäller Covid 19. Vi vet alla vad som gäller vid detta laget. Känner du dig minsta hängig eller har symptom som stämmer med de riktlinjer som finns skall du inte komma ner till denna aktivitet !!!

I övrigt, varmt välkomna till KKF,s båtintag 2021!
Fredrik Tegnhed, Arbetsledare för båtintaget
070 – 2995688

Båtuttag Inställt

För att minimera risken för smittspridning har en liten grupp medlemmar flyttat ut alla båtar.

Du som har din båt på KKF uppmanas att vid lämpligt tillfälle titta till din båt. Tex. kan vissa båtar kan ha hamnat på fel vagn.

Stort tack till Fredrik och övriga som gjort ett insats under påskhelgen!

Tack för denna säsong och God Jul!

Kära medlemmar,

Det gångna året har varit som ett tvåsidigt mynt. Å ena sidan har vi haft många deltagare i våra aktiviteter med ett rejält uppsving i seglingsintresset. Å andra sidan har verksamheten varit mycket präglad av att den ska vara covid-säker. Styrelsen tittar nu framåt mot säsongen 2021 med förhoppningen att seglingsintresset ska utvecklas och spridas ytterligare. Vi hoppas att du vill vara med och göra KKF till den fantastiska förening den är även 2021.

Vi vill med detta mail önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen, Karlstads Kappseglingsförening

Höstmöte 2020

Den 4/11 kl 18:00 är det KKFs höstmöte.

Det finns möjlighet att delta digitalt via Google meet. Du kan delta från en dator eller mobiltelefon med iOS eller Android genom att klicka på länken nedanför. Det går även att ringa in till mötet från valfri telefon på telefonnumret nedanför.

Delta på KKF

Vi har som ambition att kunna erbjuda en covid-19 anpassad möjlighet att delta på plats på KKF, mer information om det kommer senare.

Delta digitalt

meet.google.com/nps-ncpj-dca
Mötes-id
meet.google.com/nps-ncpj-dca
Telefonnummer
(‪SE‬)
‪+46 8 505 441 59‬
Pinkod: ‪760 220 715#‬

Dagordning för mötet

– Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
– Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
– Fastställande av dagordning.
– Val av ordföranden samt sekreterare för mötet.
– Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
– Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter.