Kategoriarkiv: Arbetsdag

Båtuttag 2022

Söndag 3:e April är det båtuttag/arbetsdag på KKF.
Samling kl. 10:00 för genomgång av de arbetsuppgifter som ska utföras

Under genomgången så kommer det redogöras mer i detalj för de olika arbetsuppgifterna.

Vårt gemensamma arbete beräknas pågå till ca kl. 15:00.
Du som är förhindrad att delta i båtuttaget och har en jolle, ordna en ersättare som kan ansvara för din jolle.

Äntligen har ju förutsättningarna för oss normaliserats gällande pandemin och vi kan jobba mera som tidigare. Oavsett detta uppmanar jag er att endast närvara om ni känner er helt friska och krya.

Föreningen kommer bjuda på varm korv och fika. Ta gärna med er eget om ni vill ha lite extra i magen.

Varmt välkomna till KKF,s båtuttag 2022!

Ps. De medlemmar som förvarar privat mindre motorbåt eller mindre segelbåt utanför KKF,s klubbhus
under vintern skall flytta bort dessa senast 27/3.

Seglarhälsningar
Fredrik Tegnhed, Arbetsledare för båtuttaget
070 – 2995688

Uppdaterad information inför båtuttaget

Information till medlemmar som har sin privata motorbåt på KKF under vintern.

Pga Rådande Pandemi kommer vi försöka minska belastningen under båttutaget genom att ta ut båtar tidigare med mindre bemanning.

Det innebär att de som har sina privata motorbåtar på KKF måste ha dessa borta från KKF senast Lördagen 3/4.

Vi har tidigare meddelat att denna helg är sista helgen, men på grund av rådande omständigheter måste vi sätta ett tydligt datum 3/4.

Observera, Inga båtar får finnas kvar på området eller på de parkeringar som finns utanför KKF, de ytor som finns används till KKF verksamhet

Allt lika som tidigare, förra året kunde några ställa sina båtar på gräset borta vid KSS om de pratade med hamnchefen.

Jag kan förbereda honom (Kenneth) om detta.

Ni kontaktar själva honom om ni önskar få göra så

Vid frågor ring 0702995688 / Fredrik

Båtuttag 2021 – Inställt

Båtintaget är inställt. Ett fåtal medlemmar har tagit ut alla båtar redan.

Hej alla KKF´s föreningsmedlemmar
Söndag 11:e April är det båtuttag/arbetsdag på KKF.
Samling kl. 10:00 för genomgång av de arbetsuppgifter som ska utföras.

Under genomgången så kommer det redogöras mer i detalj för de olika arbetsuppgifterna.

Vårt gemensamma arbete beräknas pågå till ca kl. 15:00.

Du som är förhindrad att delta i båtuttaget och har en jolle, ordna en ersättare som kan ansvara för
din jolle.

Pekar liksom under förra året på att vi fortfarande har samma läge gällande Covid och ni uppmanas
alla och envar att ta erat ansvar gällande personlig hälsa och de ni träffat tiden innan. Är ni minsta osäker så skall ni stanna hemma. Symptom osv behöver inte upprepas, jag menar vi vet redan vad som gäller.

Föreningen kommer bjuda på varm korv och fika utomhus under ordnade former avseende på Corona. Ta gärna med er eget om ni vill ha lite extra i magen.

Varmt välkomna till KKF,s båtuttag 2021!

Ps. De medlemmar som förvarar privat mindre motorbåt eller mindre segelbåt utanför KKF,s klubbhus under vintern skall flytta bort dessa senast 4/4.

Seglarhälsningar
Fredrik Tegnhed, Arbetsledare för båtuttaget
070 – 2995688

Båtintag söndag 18:e oktober 2020

Hej alla KKF´s föreningsmedlemmar
Söndag 18 oktober är det båtintag/arbetsdag på KKF.

Program / Tidsram:
10.00 Samling och genomgång
12.30/13.00 Lunch om vädret tillåter utomhus, annars får vi sprida ut oss i lokalerna förerädesvis segelhallen och verkstaden
Em Fortsatt arbete
15.00 Avslut

Det som skall göras är i stort sett det vanliga:

 • Privata och klubbägda som skall tas in stuvas i segelhallen.
 • Våra gemensamma resurser i form av klubbens båtar tas upp, tvättas, inventeras och vinter konserveras (motorer) och sedan ställs de upp och täcks.
 • Vi kommer även utföra en del arbeten ute på plan, med bryggor etc.

OBS, se till att din båt är färdig för intag, dvs avriggad och torr, senast dagen innan.

Dvs 17:e Oktober, under båtintagsdagen utför vi endast föreningsrelaterade arbetsuppgifter!
Snälla, igen se över din båt under veckan innan så den är packad, klar och tömd på vatten !!!!
Du som är förhindrad att delta i båtintaget och har en jolle som ska in i segelhallen för vinter-förvaring, ordna en ersättare som kan ansvara för din jolle.
Även du som inte har någon båt som ska vinterförvaras i segelhallen, är hjärtligt välkommen till vår arbetsdag.

Förvaring av privat motorbåt. Detta kommer kunna erbjudas från och med oktober 31. Du som vill få förvara båt på planen utanför KKF måste anmäla intresse för detta till undertecknad, ring gärna. OBSERVERA innan detta datum kan vi ej ta emot båt vare sig på KKF eller utanför.

Covid 19
Liksom större delen av detta år har påverkats av rådande situation vill jag påpeka att vi alla ska iakta försiktighet vad gäller Covid 19. Vi vet alla vad som gäller vid detta laget. Känner du dig minsta hängig eller har symptom som stämmer med de riktlinjer som finns skall du inte komma ner till denna aktivitet !!!

I övrigt, varmt välkomna till KKF,s båtintag 2019!
Fredrik Tegnhed, Arbetsledare för båtintaget
070 – 2995688

Ytterligare information om Båtuttaget 2020

Alla båtar är nu uttagna och står uppställda ute på gräsytorna.

Medlemmar uppmanas att när det passar åka ner och se till sin respektive båt och ta hand om dem. Har ni inte korrekt vagn får ni ta hjälp av någon och byta dessa med varandra.

Mycket utrustning är omärkt, vi ber alla medlemmar att märka sin utrustning med namn. Exempelvis alla riggdelar skall ha efternamn skrivna med tusch förslagsvis längst ner på mast / övermast / segelpåsar

På måndag kväll 30/3 är det ok att flytta sin båt till den ”ordinarie plats” man brukar ha. Då skall hela planen vara rensad från motorbåtar och iordning för att ta emot jollar.
Vid osäkerhet kontakta antingen Ulf Bjureus eller Fredrik Tegnhed

På Båtuttaget skulle jag vilja att ni som är friska och krya kommer ner och hjälper till med utomhusaktiviteter under några timmar.

Medtag eget fika, kläder för arbete och arbetshandskar

Mvh / Fredrik  0702995688

Information inför båtuttaget 2020

Båtuttaget planerat den 5:e April närmar sig.

På grund av den rådande situationen gäller följande inför KKFs båtuttag:

 • Vi genomför ett båtuttag där vi bara tar ut båtar.
 • Alla som är sjuka eller har sjuka i sin närhet stannar hemma oavsett om det är konstaterad Covid-19 eller annan sjukdom. Även de med lindriga symtom som t.ex. trötthet eller ont i halsen stannar hemma.
 • Alla som varit på resa till områden med stor smittspridning (inkl. Stockholm) stannar hemma.
 • Alla som är i någon riskgrupp stannar hemma.
 • Samling genomförs utomhus
 • Ta med egen fika
 • Tänk på handhygienen och ta med skyddshandskar.

Information om arbetet under dagen

Under dagen ska våra båtar och viss utrustning komma ut och komma iordning.
Vi kommer återkomma vid senare tillfälle med arbeten som kvarstår samt städning

Alla privata motorbåtar som stått vinterförvarade skall vara borttagna från KKF område senast 29/3

Som vanligt uppskattas närvaro i oömma kläder och i år speciellt handskar

 • Samling och genomgång kommer ske utomhus / segelhallen
 • Vi kommer vara utomhus mestadels och det skall inte innebära några problem
 • Ta med eget fika och så tar vi en fikapaus utomhus

Vid frågor ring 0702995688 / Fredrik

BÅTUTTAG 2020 Söndag 5:e April

Hej alla KKf´s föreningsmedlemmar 
Söndag 5:e April är det båtuttag/arbetsdag på KKF. 
Samling kl. 10:00 för genomgång av de arbetsuppgifter som ska utföras; bland annat ska följebåtar göras i ordning, C55:orna ska riggas och poleras, seglarskoleoptimisterna ska tas om hand, städning av klubbanläggningen (klubbrum, toaletter, omklädningsrum, torkrummet o.s.v.), uteområdet ska städas, tävlingsförrådet ska städas, utemöbler ska ställas fram från tävlingsförrådet, samt privata segeljollar och klubbägda båtar ska tas ut ur segelhallen efter vinterförvaring.
Vårt gemensamma arbete beräknas pågå till ca kl. 14:00.

Du som är förhindrad att delta i båtuttaget och har en jolle, ordna en ersättare som kan ansvara för din jolle. 

Föreningen bjuder på varm korv, kaffe, saft och bullar!

Varmt välkomna till KKF,s båtuttag 2020! 

Ps. De medlemmar som förvarar privat mindre motorbåt eller mindre segelbåt utanför KKF,s klubbhus under vinternskall skall flytta bort dessa senast 29/3.

Seglarhälsningar
Fredrik Tegnhed, Arbetsledare för båtuttaget
070 – 2995688

Inför båtintaget

Under båtintaget kommer vi som vanligt att städa ur våra lokaler. Inför detta skulle jag vilja göra att förtydligande och ber er medlemmar göra följande.

Skåphallen

Rensa ut ALLT som ligger ovan skåpen och lägg det ni vill ha kvar i era respektive skåp. Det är sedan tidigare sagt ok med EN plastlåda ovan skåpen med extra saker, i övrigt inget mer.

Vi kommer städa ut i i skåphallen och överblivet material tas om hand om på en gemensam plats

Detsamma gäller de små radiostyrda båtarna, jag avser att finna lämplig plats för gemensam bra förvaring av dessa. Återkommer om detta, men ta hem dem inför båtintaget så inget kommer till skada under detsamma.

Torkrummet och omklädningsrummen

Ta ut alla era seglarkläder, handdukar och annat löst och ta med hem inför vintern. Ni som avser fortsätta segla en tid till kan gärna hänga in igen efter båtintaget, men jag ber alla att plocka bort inför själva båtintaget.

Under båtintaget kommer vi städa ur också dessa utrymmen och det ligger alltid kvarglömt. Allt överblivet kommer rensas bort liksom med skåphallen läggas på en gemensam plats.

Segelhallen.

 • Ta hand om era kapell, segelsäckar och övrigt löst som ligger där inne.
 • Segel förpackas, rullade eller vikta och läggs i respektive segelställ
 • Samma gäller här, överblivet samlas ihop på ett ställe.
 • Det är uppskattat om ni senast veckan före båtintaget har gjort detta.
 • Båtintaget ägnar i åt våra gemensamma klubblokaler, båtar och området.

Höstmöte 2019

Direkt efter båtintaget söndagen den 20e oktober håller vi årets höstmöte. Mötet börjar kl.14 och vi samlas i KKFs föreningslokal.

Dagordning för mötet:

1) Mötets öppnande

2) Fastställande av mötes röstlängd

3) Frågan om mötet utlysts på rätt sätt

4) Fastställande av dagordning

5) Val av ordförande samt sekreterare för mötet

6) Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare

7) Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter

8) Övriga frågor