Ytterligare information om Båtuttaget 2020

Alla båtar är nu uttagna och står uppställda ute på gräsytorna.

Medlemmar uppmanas att när det passar åka ner och se till sin respektive båt och ta hand om dem. Har ni inte korrekt vagn får ni ta hjälp av någon och byta dessa med varandra.

Mycket utrustning är omärkt, vi ber alla medlemmar att märka sin utrustning med namn. Exempelvis alla riggdelar skall ha efternamn skrivna med tusch förslagsvis längst ner på mast / övermast / segelpåsar

På måndag kväll 30/3 är det ok att flytta sin båt till den ”ordinarie plats” man brukar ha. Då skall hela planen vara rensad från motorbåtar och iordning för att ta emot jollar.
Vid osäkerhet kontakta antingen Ulf Bjureus eller Fredrik Tegnhed

På Båtuttaget skulle jag vilja att ni som är friska och krya kommer ner och hjälper till med utomhusaktiviteter under några timmar.

Medtag eget fika, kläder för arbete och arbetshandskar

Mvh / Fredrik  0702995688

Information inför båtuttaget 2020

Båtuttaget planerat den 5:e April närmar sig.

På grund av den rådande situationen gäller följande inför KKFs båtuttag:

  • Vi genomför ett båtuttag där vi bara tar ut båtar.
  • Alla som är sjuka eller har sjuka i sin närhet stannar hemma oavsett om det är konstaterad Covid-19 eller annan sjukdom. Även de med lindriga symtom som t.ex. trötthet eller ont i halsen stannar hemma.
  • Alla som varit på resa till områden med stor smittspridning (inkl. Stockholm) stannar hemma.
  • Alla som är i någon riskgrupp stannar hemma.
  • Samling genomförs utomhus
  • Ta med egen fika
  • Tänk på handhygienen och ta med skyddshandskar.

Information om arbetet under dagen

Under dagen ska våra båtar och viss utrustning komma ut och komma iordning.
Vi kommer återkomma vid senare tillfälle med arbeten som kvarstår samt städning

Alla privata motorbåtar som stått vinterförvarade skall vara borttagna från KKF område senast 29/3

Som vanligt uppskattas närvaro i oömma kläder och i år speciellt handskar

  • Samling och genomgång kommer ske utomhus / segelhallen
  • Vi kommer vara utomhus mestadels och det skall inte innebära några problem
  • Ta med eget fika och så tar vi en fikapaus utomhus

Vid frågor ring 0702995688 / Fredrik

Informationsblad om föreningens aktiviteter

Hjälp gärna till att informera vänner, bekanta och kollegor om vår verksamhet. Det finns affischer för både vårens Nybörjarträningar och sommarens Seglarskola. Nytt för i år är att vi tagit fram en triangelaffisch som man kan vika och ställa upp i fikarummet på jobbet!

Vår förhoppning är att vi ska kunna fylla både Nybörjarträningarna och Seglarskolan så att vi kan ha en fortsatt aktiv förening många år framöver.

Har du inte möjlighet att själv skriva ut affischerna så finns det flera exemplar utskrivna på KKF!

Affisch sommarseglarskola 2020

Affisch nybörjarträningar 2020

Triangelaffisch för bord 2020

Årsmötet inställt

På grund av den rådande situationen med det nya Coronaviruset så vill KKF bidra till att minimera risken för snabb smittspridning i samhället genom att skjuta på årsmötet 2020.
Nuvarande styrelse fortsätter att arbeta vidare som vanligt tills ett årsmöte kan genomföras. Styrelsen kommer att månadsvis utvärdera situationen och så snart det bedöms rimligt kalla till ett årsmöte. Kallelse kommer att skickas ut minst 3 veckor innan årsmötet genomförs.
mvhStyrelsen

Information från Riksidrottsförbundets:
Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt.
Utifrån detta föreslår RF att föreningsstyrelsen beslutar att årsmötet flyttas fram till en senare tidpunkt. Föreningens medlemmar måste tydligt informeras om situationen och beslutet. Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet.