KKF Innebandy

I år kör vi åter KKF innebandy. Alla föreningens medlemmar är välkomna att delta. Vi spelar i Tingvallagymnasiets idrottshall torsdagar mellan 18.00 och 19.00 med början efter båtintaget. Ett gäng klubbor finns att låna för de som inte har egen. Ingen föranmälan krävs men meddela gärna med sms om intresse finns så vi vet ungefär hur många som kommer.

Adam Svärd, kontaktperson KKF innebandy 0761186007

Höstmöte 2020

Den 4/11 kl 18:00 är det KKFs höstmöte.

Det finns möjlighet att delta digitalt via Google meet. Du kan delta från en dator eller mobiltelefon med iOS eller Android genom att klicka på länken nedanför. Det går även att ringa in till mötet från valfri telefon på telefonnumret nedanför.

Delta på KKF

Vi har som ambition att kunna erbjuda en covid-19 anpassad möjlighet att delta på plats på KKF, mer information om det kommer senare.

Delta digitalt

meet.google.com/nps-ncpj-dca
Mötes-id
meet.google.com/nps-ncpj-dca
Telefonnummer
(‪SE‬)
‪+46 8 505 441 59‬
Pinkod: ‪760 220 715#‬

Dagordning för mötet

– Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
– Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
– Fastställande av dagordning.
– Val av ordföranden samt sekreterare för mötet.
– Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
– Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter.