Årsmötet inställt

På grund av den rådande situationen med det nya Coronaviruset så vill KKF bidra till att minimera risken för snabb smittspridning i samhället genom att skjuta på årsmötet 2020.
Nuvarande styrelse fortsätter att arbeta vidare som vanligt tills ett årsmöte kan genomföras. Styrelsen kommer att månadsvis utvärdera situationen och så snart det bedöms rimligt kalla till ett årsmöte. Kallelse kommer att skickas ut minst 3 veckor innan årsmötet genomförs.
mvhStyrelsen

Information från Riksidrottsförbundets:
Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt.
Utifrån detta föreslår RF att föreningsstyrelsen beslutar att årsmötet flyttas fram till en senare tidpunkt. Föreningens medlemmar måste tydligt informeras om situationen och beslutet. Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet.