Information om åtgärder i ungdomsverksamheten med anledning av covid-19

KKF har genomfört en riskbedömning och tagit fram en åtgärdsplan för ungdomsverksamheten men anledning av Covid-19 epidemin.

Åtgärdsplanen och resultatet av riskbedömningen finns här: Åtgärdsplan