Båtintag 24/10

Hej alla KKF´s föreningsmedlemmar här kommer information inför höstens båtintag.

Söndag 24 oktober är det båtintag/arbetsdag på KKF.
(Vinterförvaringen kommer vara mellan Oktober 24 – 2021 till April 3 2022 )

Program / Tidsram:
10.00 Samling och genomgång
12.30/13.00 Lunch om vädret tillåter utomhus, annars får vi sprida ut oss i lokalerna förerädesvis segelhallen och verkstaden
Em Fortsatt arbete
15.00 Avslut

OBS, se till att din båt är färdig för intag, dvs AVRIGGAD och TORR, senast 23/10.
Du som är förhindrad att delta i båtintaget och har en jolle som ska in i segelhallen för vinter-förvaring, ordna en ersättare som kan ansvara för din jolle.
Även du som inte har någon båt som ska vinterförvaras i segelhallen, är hjärtligt välkommen till vår arbetsdag.

Uteförvaring av privat motorbåt på KKF´s plan.

Detta kommer erbjudas mellan Oktober 31 – 2021 till Mars 27 – 2022.
Du som vill få förvara båt på planen utanför KKF måste anmäla intresse för detta till undertecknad, ring gärna. OBSERVERA innan Oktober 31 kan vi ej ta emot båt vare sig på KKF eller utanför.

Covid-19

Liksom större delen av detta år har påverkats av rådande situation vill jag påpeka att försiktighet fortfarande ska observeras vad gäller Covid 19. Vi vet alla vad som gäller vid detta laget. Känner du dig minsta hängig eller har symptom som stämmer med de riktlinjer som finns skall du inte komma ner till denna aktivitet !!!

I övrigt, varmt välkomna till KKF,s båtintag 2021!
Fredrik Tegnhed, Arbetsledare för båtintaget
070 – 2995688