Kurs – reparation av plastbåtar

KKF anordnar kurs i reparation av plastbåtar.


I kursen ingår teori om plastning, fiberkompositmaterial och reparation av laminatskador, säkerhetsgenomgång samt praktik. Som övningsexempel så lagar vi av KKF ägda segelbåtar, i första hand optimistjollar, men kan även förekomma lagning av C55or i kursen.

Kursen består av 3 tillfällen.


Tillfälle 1: Teori, säkerhetsgenomgång samt praktik

Tillfälle 2: Praktik

Tillfälle 3: Praktik, färdigställande av båtar


KKF står för allt material och säkerhetsutrustning.

Tag med (väldigt) oömma heltäckande kläder. Har du långt hår, ta ta med möjlighet att sätta upp håret.


Kurslokal är KKFs klubbrum för teori, samt verkstad för praktik.


Kurstillfällen är måndagar, 14/3, 21/3 & 28/3, start klockan 17.30. Varje kurstillfälle är ca 2,5 timmar långt.


Krav att man är medlem i KKF samt är minst 16 år.


Kursen har begränsat antal deltagare.


Kursen är kostnadsfri.


Anmälan sker till Erik Åberg per e-post, aberg_erik@hotmail.com.

Vid frågor, maila eller ring 072-5601873