Uppdaterad information om Sola Cup 2017

Nu finns uppdaterad information om vilka klasser som kan delta och de sociala arrangemangen vid årets Sola Cup på: Sola Cup 2017