Engagera dig i KKF

Att engagera sig i en förening är ofta väldigt utvecklande och socialt stimulerande. Man lär sig samarbeta med olika typer av människor i olika åldrar och finner ofta ett högre syfte med sin fritid. Många känner sig tillfredsställd med att man gör någonting för andra och inte bara för sig själv. Vill du hjälpa till med föreningsarbete på KKF? Vi har olika typer av ansvarsområden som passar även för den som inte kan ta så betungande ansvar eller som är nybörjare i föreningsverksamhet eller segling. Kontakta styrelsen om du är intresserad av att engagera dig eller om du har frågor, styrelsen@kkfsegling.se.

Vi söker ansvariga till nedanstående poster.

Sociala medier

Som ansvarig för sociala medier lägger du upp inlägg på KKFs Facebook och Instagram. Inläggen kan vara sådana som styrelsen skrivit eller sådana du gjort själv, ju fler desto bättre! Kontakta gärna medlemmar som gjort intressanta seglingsinlägg och fråga om de kan delas i KKFs kanaler. Arbetet är viktigt för att det är vårt ansikte utåt och en viktig marknadsföringskanal för våra träningar och seglarskola. Arbetet
utförs kontinuerligt under säsong med högre intensitet under våren. Arbetet är inte schemalagt utan kan utföras när det passar den ansvarige.

Eventansvarig

Festfixare, socialt ansvarig, kalla det vad du vill!
Vi söker en person som ökar det sociala samkvämet i föreningen.

Marknadsföring

Vi söker ansvarig för Marknadsföring. Arbetet kan ses som ett projekt som innebär att skapa eller delta i event av olika slag där vi som idrott och förening syns. Eventen planeras under vintern och hålls under våren. Projektarbetet avslutas med en utvärdering efter att eventen hållits. Arbetet sker på valfri tid inom projekttiden och innebär en del kontakt med andra medlemmar och med styrelsen.

Strategi 2025

Vi söker ansvarig till arbetet mot Strategi 2025. Du som ansvarig väljer själv vilket eller vilka mål du vill jobba mer mot. Mer information om Strategi 2025 finns på strategi2025.se.

Jolleseglarna i Karlstad