Covid-19 ÅTGÄRDSPLAN FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN

Bakgrund

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Detta då händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att kunna utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

KKF har genomfört en riskbedömning av den organiserade ungdomsverksamheten och har med anledning av denna tagit fram denna åtgärdsplan. Riskbedömningen finns som bilaga till detta dokument.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram följande allmänna åtgärder som bör vidtas för att minska smittspridningen:

 • Genomför en riskbedömning
 • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till
  evenemanget.
 • Erhåll god kapacitet för tillfredsställande handhygien.
 • Ge information om allmänna hygienråd.

Symptom Covid-19

 • snuva
 • halsont
 • huvudvärk
 • värk i muskler och leder
 • feber
 • torrhosta
 • andningsbesvär.

KKFS ÅTGÄRDSPLAN FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN

 • Personer med något symtom av Covid-19 får inte delta på träningen och skall inte vistas på
  föreningens område. Tränaren ska vara uppmärksam på om någon deltagare uppvisar symtom
  och skulle någon deltagare känna av symtom under träningens gång följs nedanstående rutin:
  • Tränare informeras om symtomen,
  • Vårdnadshavare kontaktas,
  • Deltagaren undviker kontakt med andra och skickas hem.
 • All aktivitet sker utomhus, även genomgångar.
 • Deltagarna byter om hemma i den mån som är möjlig.
 • Alla deltagare följer instruktionerna från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen om god handhygien. Tränaren kontrollerar inför varje träning att det finns gott om handtvål och
  pappershanddukar.

Mer information

Här finns mer information inklusive resultatet av KKF:s riskbedömning: Åtgärdsplan för ungdomsverksamheten

Jolleseglarna i Karlstad