Instruktion för ansökan om nyckel till föreningslokalerna

Nyckel till föreningslokalen kan alla medlemmar ansöka om hos nyckelansvarig. Vid avslutat medlemsskap ska nyckeln lämnas tillbaka till nyckelansvarig.

Det finns två typer av nycklar. B-nyckeln är den vanligaste som ger till gång till föreningslokalen på Kanikenäset, Torsholmsstugan och Torsholmsfärjan. A-nyckeln ger förutom detta även tillgång till kontoret  på Kanikenäset samt den nedre delen av nyckelskåpet. En A-nyckel delas bara ut om det finns särskilda skäl till detta.

Kostnad: 100 kr

Vid frågor och ansökan om nyckel – kontakta vår nyckelansvarig:
ULF BJURÉUS
ulf.bjureus@regionvarmland.se
076 13 56 201

Jolleseglarna i Karlstad