Söndagsssegling: träningskappsegling

Vi gör nu ett försök att få igång KKFs träningskappseglingar igen efter en tids uppehåll, nu på söndagar.

Söndagsseglingarna är KKFs träningskappsegling, där man varje söndag under hela säsongen, seglar mot varandra i olika klasser. På hösten räknas poängen i de olika klasserna ihop och vinnare utses. Under de här träningsseglingarna så får seglarna träna under tävlingsform på många moment. Exempelvis på starter, rundningar, vägval och regler.

Seglingarna startar 12:00.

Vi seglar med: Finnjolle, Optimist, E-jolle, Laser, Zoom8, C55 och C-kanot.

Se seglingsföreskrifterna längre ner.

Söndagsseglingarna pågår maj-september med uppehåll några veckor på sommaren. Första start är kl 12.00.

Funktionär

Anders Hargefors anordnarna söndagsseglingarna under 2020 .

Instruktioner för deltagarna i söndagsseglingarna
– Kom i god tid – så att tävlingarna kan starta i tid!
– Skriv upp dagens förutsättningar på whiteboarden: Banaområde, bana och ev. klassflaggor
– Bojar, flaggor och linor finns i tävlingsförrådet
– Sänken finns i den gröna lådan vid bryggan

Protokoll
– Finns i tävlingspärmen som står i bokhyllan.
– Protokollen ska summeras och signeras av den tävlingsansvarige för respektive kväll.

Övrigt
– Anpassa antalet starter efter antalet klasser och tävlande.
– Lämpligen kan E-jollar, Finnjollar, Laser och C-kanoter gå i samma start.
– Zoom8, Optimist A och B kan starta samtidigt.
– Antalet seglingar-seglad tid: Den totala seglingstiden med alla tre race en kväll bör uppgå  till ca 60-90 minuter. Ambitionen är att vi genomför tre race som anpassas i tiden enligt ovan.

Avsluta korrekt
– Allt material ska in på sina platser.
– Följebåtar ska låsas.
– Bensindunkar ska ställas in i containern som ska låsas.

 

Vi använder samma seglingsföreskrifter som tidigare, med undantag för att vi nu seglar kl 12:00 på söndagar:

Seglingsföreskrifter Söndagsseglingar

Jolleseglarna i Karlstad