Torsdagssegling: träningskappsegling

Torsdagsseglingarna är KKFs träningskappsegling, där man varje torsdag under hela säsongen, seglar mot varandra i olika klasser. På hösten räknas poängen i de olika klasserna ihop och vinnare utses. Under de här träningsseglingarna så får seglarna träna under tävlingsform på många moment. Exempelvis på starter, rundningar, vägval och regler.

Våren 2018 börjar Torsdagsseglingarna 26/4 och håller på till 14/6. Seglingarna startar 18:30.

Hösten 2018 seglar vi 16/8 till 4/10. Seglingarna startar 18:0, från 6/9 startar seglingarna 18:00.

Vi seglar med: Finnjolle, Optimist, E-jolle, Laser, Zoom8, C55 och C-kanot. Vi brukar ha tre (3) race på en kväll där 1:a start är kl 18:30.

Se seglingsföreskrifterna och lista schema längre ner.

Torsdagsseglingarna pågår maj-september med uppehåll några veckor på sommaren. Första start är kl 18.30.  Från och med första seglingen i september flyttas starten till 18.00 pga ljusförhållandena.

Funktionär

När det gäller funktionärer till poängseglingarna så använder vi samma metod som KSS använder sig av på onsdagseglingarna, nämligen att det är seglarna själva som får ställa upp och vara funktionärer minst en gång under säsongen.
När säsongen är slut så får man för den/dom seglingarna man varit funktionär tillgodo räkna sig den snittpoäng man har haft under året. Har man inte ställt upp som funktionär minst en gång så mister man sina tre bästa placeringar och det är seglaren själv som skall vara funktionär, för att resultatet skall bli så rättvist som möjligt.

Instruktioner för deltagarna i torsdagsseglingarna
– Kom i god tid – så att tävlingarna kan starta i tid!
– Skriv upp dagens förutsättningar på whiteboarden: Banaområde, bana och ev. klassflaggor
– Bojar, flaggor och linor finns i tävlingsförrådet
– Sänken finns i den gröna lådan vid bryggan

Protokoll
– Finns i tävlingspärmen som står i bokhyllan.
– Protokollen ska summeras och signeras av den tävlingsansvarige för respektive kväll.

Övrigt
– Anpassa antalet starter efter antalet klasser och tävlande.
– Lämpligen kan E-jollar, Finnjollar, Laser och C-kanoter gå i samma start.
– Zoom8, Optimist A och B kan starta samtidigt.
– Antalet seglingar-seglad tid: Den totala seglingstiden med alla tre race en kväll bör uppgå  till ca 60-90 minuter. Ambitionen är att vi genomför tre race som anpassas i tiden enligt ovan.

Avsluta korrekt
– Allt material ska in på sina platser.
– Följebåtar ska låsas.
– Bensindunkar ska ställas in i containern som ska låsas.

Seglingsföreskrifter Torsdagsseglingar

Funktionärslista torsdagsseglingar 2018

Jolleseglarna i Karlstad