Styrdokument

Nedanstående styrdokument har tagits fram i utvecklande syfte. De innehåller förhållningsregler som verkar för att vi alla i föreningen ska få en trevligare och bättre miljö. Vid styrdokumentens framtagande har många medlemmars åsikter inkluderats och det har gett upphov till dokument där många erfarenheter är inbakade. Styrdokumenten är klubbade i föreningens styrelse.

Våra styrdokument är följande:

Jolleseglarna i Karlstad