Tävlingar

Varje år anordnar KKF ett antal tävlingar, de är

  • Solstaregattan
  • Juniregattan
  • Solacup

Nedan följer en länk till vår funktionärssida, ta chansen att komma ut på sjön du med!

  • Funktionär

Jolleseglarna i Karlstad