Träning

KKFs träningsverksamhet bedrivs i följande grupper

Jolleseglarna i Karlstad