Tävlingar 2019

Under 2018 anordnar KKF följande tävlingar:

Jolleseglarna i Karlstad