Hamnensdag 11/5

Den 11/5 11:00-16:00 är det hamnensdag på Kanikenäset. KKF deltar och visar upp delar av verksamheten. Det finns möjlighet att prova att segla C55, Optimistjolle. Det anordnas även en regatta med radiostyrda DF65.

Mer information finns på KSS hemsida: Hamnensdag

Motorbåtsutbildning 2019

Vi har uppdaterat datumet för motorbåtsutbildningen!


Motorbåtsutbildningen hålls i år den 12e maj och är öppen för alla föreningens medlemmar. Utbildningen hålls för att ge möjlighet till de som vill bli bättre motorbåtsförare och banläggare att utvecklas snabbare. Bättre förare och banläggare gynnar seglarskolan, den organiserade träningsverksamheten och tävlingar. 

Motorbåtsutbildningen är kostnadsfri och öppen för alla medlemmar men då antalet är begränsat prioriteras ungdomsledare och andra ledare/funktionärer. Utbildningen hålls söndagen den 12e maj mellan 9.30 och 13. Vid frågor kontakta Malin Pluto 0703515771.

Anmälan görs via länken nedan;

https://goo.gl/forms/Jsjfh2Q0S7ujwMCo1

Mvh, Malin

KKFs båtuttag söndag 7 april 2019

Hej alla KKF:are!
Söndagen 7 april är det båtuttag/arbetsdag på KKF. 
Som vanligt börjar vi med samling i klubbrummet kl. 10:00, då vi går igenom vilka arbetsgifter vi ska klara av innan arbetsdagen är slut. 
Vårt gemensamma arbete beräknas pågå till ca kl. 14:00.

Exempelvis ta av vintertäckning på våra följebåtar och C55:or,som iordningställas inför säsongen, seglarskoleoptimisterna ska tas ut m.m., städning av klubbanläggningen (klubbrum, toaletter, omklädningsrum, torkrummet o.s.v.) samt privata segeljollar och klubbägda båtar tas ut för sommarens seglingsverksamhet.

Under båtuttagsdagen, utförs endast föreningsrelaterade arbetsuppgifter!

Du som inte har någon båt, är även du hjärtligt välkommen till vår arbetsdag och KKF-gemenskap!
Föreningen bjuder på varm korv, kaffe, saft och bullar. 
Varmt välkomna till KKF,s båtuttag 7 april!

Seglarhälsningar
Torsten Jarnstam, Arbetsledare för båtuttaget
070 – 371 16 12

Marknadsföringsaktivitet 6/4

Lördagen den 6/4 mellan 11 och 15 kommer vi att stå på Soltorget tillsammans med en optimist för att visa upp och informera om vår verksamhet. Vi kommer att stå 3-4 personer i taget och informera om verksamheten och vi behöver din hjälp!

Har du möjlighet att hjälpa till, vänligen önska tider i formuläret nedan, du kan önska flera tider. Vi kommer sedan så gott det går blanda vuxna och ungdomar för att visa vår bredd i föreningen men ändå se till att alla har en kompis att stå med. Kan du tänka dig  att stå under flera pass kan du kommentera det under övrigt.

Anmälningsformulär

Hör av dig till Malin Pluto om du har frågor.
0703515771
malinpluto@hotmail.com

Motorbåtsutbildning 2019

Motorbåtsutbildningen hålls i år den 11e maj och är öppen för alla föreningens medlemmar. Utbildningen hålls för att ge möjlighet till de som vill bli bättre motorbåtsförare och banläggare att utvecklas snabbare. Bättre förare och banläggare gynnar seglarskolan, den organiserade träningsverksamheten och tävlingar.

Motorbåtsutbildningen är kostnadsfri och öppen för alla medlemmar men då antalet är begränsat prioriteras ungdomsledare och andra ledare/funktionärer. Utbildningen hålls lördagen den 11e maj mellan 9.30 och 13. Vid frågor kontakta Malin Pluto 0703515771.

Anmälan görs via länken nedan;

https://goo.gl/forms/Jsjfh2Q0S7ujwMCo1

Årsmöte 2019

De 27/3 kl 18:00 är det dags för årsmöte i KKF.

Vi börjar med enklare förtäring och dryck kl 18:00 sedan fortsätter vi med årsmötet.

Dagordning

– Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
– Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
– Fastställande av dagordning.
– Val av ordföranden samt sekreterare för mötet.
– Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
– Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.
– Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
– Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för det kommande året.
– Val av:
– föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år
– halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
– två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
– två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta
– tre ledamöter jämte två suppleanter i valberedningen för en tid av 1 år. En av ledamöterna ska vara sammankallande.
– ombud till SDF-möten.

Höstmöte 2018

Onsdagen den 28 november bjuder KKFs styrelse till höstmöte kl.18.00 i föreningslokalen. Välkomna!

Dagordning för mötet:

1)       Mötets öppnande

2)       Fastställande av mötes röstlängd

3)       Frågan om mötet utlysts på rätt sätt

4)       Fastställande av dagordning

5)       Val av ordförande samt sekreterare för mötet

6)       Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare

7)       Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter

8)       Val av valberedning

9)       Styrelsen informerar

10)     Övriga frågor

Båtintag 2018

Hej alla KKF:are!
Söndag 21 oktober är det båtintag/arbetsdag på KKF.
Samling kl. 10:00 för genomgång av de arbetsuppgifter som ska utföras; bland annat ska följebåtar tas upp och tvättas, C55:orna ska upp och tvättas, seglarskoleoptimisterna ska tas om hand, städning av klubbanläggningen (klubbrum, toaletter, omklädningsrum, torkrummet o.s.v.), uteområdet ska städas, tävlingsförrådet ska städas, utemöbler ska tas in i tävlingsförrådet, samt privata segeljollar och klubbägda båtar ska tas in i segelhallen för vinterförvaring.
Vårt gemensamma arbete beräknas pågå till ca kl. 14:00.

Alla privata jollar som ska tas in under båtintaget, ska vara avriggade och klara för intagning senast lördag 20 oktober. Under båtintagsdagen, utförs endast föreningsrelaterade arbetsuppgifter!

Du som är förhindrad att delta i båtintaget och har en jolle som ska in i segelhallen för vinterförvaring, bör i första hand ordna en ersättare som kan ansvara för din jolle. Om inte du har någon som kan representera dig, meddela undertecknad att du inte har möjlighet att delta i årets båtintag.

Föreningen bjuder på varm korv, kaffe, saft och bullar!
Även du som inte har någon båt som ska vinterförvaras i segelhallen, är hjärtligt välkommen till vår arbetsdag. Varmt välkomna till KKF,s båtintag 2018!

Ps. De medlemmar som avser att förvara mindre motorbåt eller mindre segelbåt utanför KKF,s klubbhus under vintern, kontaktar undertecknad för att få en uppställningsplats anvisad.
Uppställning av båtar utanför KKF,s klubbhus, kan ske tidigast eftermiddagen söndag 21 oktober.

Seglarhälsningar
Torsten Jarnstam, Arbetsledare för båtintaget
070 – 371 16 12

Sola Cup 2018

I helgen avgjordes Sola Cup 2018 på vattnet utanför Karlstad.

I år seglade 3 klasser: Finnjolle, Laser och Zoom 8. Sola Cup var den avslutande tävlingen för året i Zoom 8 GP serien och Sverige Cup för Finnjolle.

Segrarna blev: Laser Radial Sofia Biller (HjoSS) , Zoom 8 Alexander Baudin (BooSS) och i Finnjolle Fredrik Tegnhed (KKF)

I GP serien för Zoom 8 segrande William Karlsson (Stss) och i Sverige Cupen gick segern till Fredrik Tegnhed (KKF).

Kompletta resultat finns på https://kkfsegling.se/?page_id=858

Tack till alla tävlande och funktionärer som gjorde det till en lyckad helg!

Jolleseglarna i Karlstad