Årmöte 2021 genomförs digitalt

På grund av den skärpta lokala rekommendationerna så kommer KKFs årsmöte 2021 att genomföras digitalt.

Praktiska information inför mötet

Praktiskt inför det digitala årsmötet

Årsmöteshandlingarna

Du kan ansluta till mötet via webbläsaren på datorn, via app på iOS och Android telefoner eller genom att ringa på telefon.

Anslutningsinformation

Tid: Onsdag, den 23 juni · 18:00–20:30
Anslutningsinformation för Google Meet
Videosamtalslänk: https://meet.google.com/hhg-runi-irp
Eller ring: ‪(SE) +46 8 505 445 45‬ Pinkod: ‪932 669 235‬#
Fler telefonnummer: https://tel.meet/hhg-runi-irp?pin=6819116427811

Årsmöte 2021

Inbjudan till årsmöte utomhus på KKF den 23/6 18:00

Handlingar för årsmötet kommer att finnas tillgängliga på KKF senast 1 vecka innan mötet.

Dagordning

§1. Årsmötet öppnas. 

§2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

§3. Fastställande av röstlängd. 

§4. Godkännande av dagordning. 

§5. Val av ordförande respektive sekreterare för årsmötet. 

§6. Val av justerare, vilka jämte ordföranden justerar protokollet. 

§7. Uppläsning av protokoll från föregående allmänna möte. 

§8. Fastställande av 2019 års verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning. §9. Revisorernas berättelse. 

§10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

§11. Propositioner. 

§12. Motioner. 

§13. Verksamhetsplan för 2020. 

§14. Fastställande av budget för 2020. 

§15. Val av: 

a. Föreningens ordförande för ett (1) år. 

b. Övriga ledamöter för två (2) år. 

c. Två suppleanter för ett (1) år. 

d. Två revisorer samt två suppleanter för ett (1) år. 

e. Valberedning (tre ledamöter samt två suppleanter) för ett (1) år. 

f. En representant till Värmland-Västergötlands seglarförbunds årsmöte. 

§16. Förfrågan rörande övriga arbetsuppgifter inom föreningen. 

§17. Information från styrelsen. 

§18. Övriga frågor. 

§19. Mötet avslutat

Motorbåts­utbildning 2021

Motorbåtsutbildningen hålls i år den 8e maj och är öppen för alla föreningens medlemmar. Utbildningen hålls för att ge möjlighet till de som vill bli bättre motorbåtsförare och banläggare att utvecklas snabbare. Bättre förare och banläggare gynnar seglarskolan, den organiserade träningsverksamheten och tävlingar.

Motorbåtsutbildningen är kostnadsfri och öppen för alla medlemmar. Antalet är begränsat till 6 deltagare. Utbildningen hålls lördagen den 12e maj mellan 9.30 och 13. Hela utbildningen kommer att genomföras utomhus. Vid frågor kontakta Malin Pluto 0703515771.

Anmälan görs via länken nedan;

https://forms.gle/RZxkXJvbiakqRCus6

Båtuttag Inställt

För att minimera risken för smittspridning har en liten grupp medlemmar flyttat ut alla båtar.

Du som har din båt på KKF uppmanas att vid lämpligt tillfälle titta till din båt. Tex. kan vissa båtar kan ha hamnat på fel vagn.

Stort tack till Fredrik och övriga som gjort ett insats under påskhelgen!

Uppdaterad information inför båtuttaget

Information till medlemmar som har sin privata motorbåt på KKF under vintern.

Pga Rådande Pandemi kommer vi försöka minska belastningen under båttutaget genom att ta ut båtar tidigare med mindre bemanning.

Det innebär att de som har sina privata motorbåtar på KKF måste ha dessa borta från KKF senast Lördagen 3/4.

Vi har tidigare meddelat att denna helg är sista helgen, men på grund av rådande omständigheter måste vi sätta ett tydligt datum 3/4.

Observera, Inga båtar får finnas kvar på området eller på de parkeringar som finns utanför KKF, de ytor som finns används till KKF verksamhet

Allt lika som tidigare, förra året kunde några ställa sina båtar på gräset borta vid KSS om de pratade med hamnchefen.

Jag kan förbereda honom (Kenneth) om detta.

Ni kontaktar själva honom om ni önskar få göra så

Vid frågor ring 0702995688 / Fredrik

Båtuttag 2021 – Inställt

Båtintaget är inställt. Ett fåtal medlemmar har tagit ut alla båtar redan.

Hej alla KKF´s föreningsmedlemmar
Söndag 11:e April är det båtuttag/arbetsdag på KKF.
Samling kl. 10:00 för genomgång av de arbetsuppgifter som ska utföras.

Under genomgången så kommer det redogöras mer i detalj för de olika arbetsuppgifterna.

Vårt gemensamma arbete beräknas pågå till ca kl. 15:00.

Du som är förhindrad att delta i båtuttaget och har en jolle, ordna en ersättare som kan ansvara för
din jolle.

Pekar liksom under förra året på att vi fortfarande har samma läge gällande Covid och ni uppmanas
alla och envar att ta erat ansvar gällande personlig hälsa och de ni träffat tiden innan. Är ni minsta osäker så skall ni stanna hemma. Symptom osv behöver inte upprepas, jag menar vi vet redan vad som gäller.

Föreningen kommer bjuda på varm korv och fika utomhus under ordnade former avseende på Corona. Ta gärna med er eget om ni vill ha lite extra i magen.

Varmt välkomna till KKF,s båtuttag 2021!

Ps. De medlemmar som förvarar privat mindre motorbåt eller mindre segelbåt utanför KKF,s klubbhus under vintern skall flytta bort dessa senast 4/4.

Seglarhälsningar
Fredrik Tegnhed, Arbetsledare för båtuttaget
070 – 2995688

Jolleseglarna i Karlstad