Höstfest inställd!

Till idag, är det endast 4 medlemmar som anmält sig och då det endast är mindre än 10 dagar kvar till höstfesten, känns beslutet rätt – att ställa in höstfesten för KKF/KSS lördag 21 november.
När vi frågar runt, får vi beskedet att många påverkas av att pandemin tar ny fart och är tveksamma till att träffas fysiskt.

Inställt – Inbjudan till KKF och KSS gemensamma höstfest 2021

Till idag, är det endast 4 medlemmar som anmält sig och då det endast är mindre än 10 dagar kvar till höstfesten, känns beslutet rätt – att ställa in höstfesten för KKF/KSS lördag 21 november.
När vi frågar runt, får vi beskedet att många påverkas av att pandemin tar ny fart och är tveksamma till att träffas fysiskt.

Karlstads Kappseglingsförening och Karlstads Segelsällskap bjuder in till en gemensam höstfest för föreningarnas medlemmar.
Höstfesten äger rum lördag 27 november i KSS Klubbhus.
Samling kl. 17:55, då första varningssignal ges!

Knytkalas

Det du behöver göra, är att du tar med dig det du vill dricka under kvällen, samt något av följande matförslag: paj, potatisgratäng, kallskuret kött, Janssons frestelse, köttbullar, prinskorvar o.s.v.
Knytkalasmaten ställer vi upp på matbord, som alla sedan får gå och plocka från.
KKF tillämpade denna typ av knytkalas under många år och det var alltid lika lyckat. Mycket mat brukar det finnas – så risken är mycket liten, att någon är hungrig under kvällen.

Medlemmar uppmärksammas

Under kvällen kommer vi att uppmärksamma medlemmar inom KKF och inom KSS, som under året har bidragit ”lite extra” till föreningarnas verksamhet.

Musik är alltid trevligt!

Om det är någon eller några som är musikaliskt kunniga – ta gärna med din gitarr eller dragspel o.s.v.

Anmälan till höstfesten

För att vi ska kunna planera för höstfesten (dukning o.s.v.) måste du anmäla att du avser att komma, samt hur många i din familj som kommer till festen.
Maila svar till torstenjarnstam (at) yahoo.se senast 24 november!

Välkommen till en trevlig kväll i sällskap med seglarvänner från KKF och KSS – unga som äldre!

Höstmöte 2021

Onsdag 17/11 kl 18.00 är KKFs höstmöte.

Det finns möjlighet att delta på plats på KKF eller digitalt

Delta digitalt

Anslutningsinformation för Google Meet
Videosamtalslänk: https://meet.google.com/hyh-chdh-wac
Eller ring: ‪(SE) +46 8 505 448 61‬ Pinkod: ‪693 400 352‬#
Fler telefonnummer: https://tel.meet/hyh-chdh-wac?pin=8356614076978

Dagordning för mötet

– Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
– Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
– Fastställande av dagordning.
– Val av ordföranden samt sekreterare för mötet.
– Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
– Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter.

Förslag till avgifter 2022

På höstmötet förra året beslutade vi om höjda avgifter för 2021 och att vi därefter skulle justera avgifterna varje år baserat på index. Vi missade att justera avgiftsdebiteringen 2021 så 2020 års nivå användes, därför föreslås inför 2022 nya avgifter enligt beslutade avgifter 2021 uppräknade med konsumentprisindex.

Förslag nya avgifter
Beslut för 2021Fakturerat 2021Förslag för 2022
Medlemsavgift
Junior (JM)350350357
Senior (SM)500450511
Familj (FM)700650715
Förvaringsavgifter
Skåpavgift (S)250200255
Uteförvaring säsong (U)320300326
Uteförvaring vinter båt (UV)320300326
Uteförvaring vinter motorbåt (UV)550500562
Inomhusförvaring vinter (I)420400429

KKF innebandy vintern 21/22

I år kör vi åter KKF innebandy. Alla föreningens medlemmar är välkomna att delta. Vi spelar i Rudskolans gymnastiksal (omklädningsrum 1) torsdagar mellan 19.00 och 20.00 med början efter båtintaget. Ett gäng klubbor finns att låna för de som inte har egen. Ingen föranmälan krävs.

Adam Svärd, 0761186007

Båtintag 24/10

Hej alla KKF´s föreningsmedlemmar här kommer information inför höstens båtintag.

Söndag 24 oktober är det båtintag/arbetsdag på KKF.
(Vinterförvaringen kommer vara mellan Oktober 24 – 2021 till April 3 2022 )

Program / Tidsram:
10.00 Samling och genomgång
12.30/13.00 Lunch om vädret tillåter utomhus, annars får vi sprida ut oss i lokalerna förerädesvis segelhallen och verkstaden
Em Fortsatt arbete
15.00 Avslut

OBS, se till att din båt är färdig för intag, dvs AVRIGGAD och TORR, senast 23/10.
Du som är förhindrad att delta i båtintaget och har en jolle som ska in i segelhallen för vinter-förvaring, ordna en ersättare som kan ansvara för din jolle.
Även du som inte har någon båt som ska vinterförvaras i segelhallen, är hjärtligt välkommen till vår arbetsdag.

Uteförvaring av privat motorbåt på KKF´s plan.

Detta kommer erbjudas mellan Oktober 31 – 2021 till Mars 27 – 2022.
Du som vill få förvara båt på planen utanför KKF måste anmäla intresse för detta till undertecknad, ring gärna. OBSERVERA innan Oktober 31 kan vi ej ta emot båt vare sig på KKF eller utanför.

Covid-19

Liksom större delen av detta år har påverkats av rådande situation vill jag påpeka att försiktighet fortfarande ska observeras vad gäller Covid 19. Vi vet alla vad som gäller vid detta laget. Känner du dig minsta hängig eller har symptom som stämmer med de riktlinjer som finns skall du inte komma ner till denna aktivitet !!!

I övrigt, varmt välkomna till KKF,s båtintag 2021!
Fredrik Tegnhed, Arbetsledare för båtintaget
070 – 2995688

Jolleseglarna i Karlstad